Zuzana Macuchovas erhöll filosofie doktorsexamen i Mikrodataanalys

07 jun 2015 12:43
Fredagen den 5 juni i Tenoren, Högskolan Dalarna (Borlänge), försvarade Zuzana Macuchova sin avhandling om de dynamiska aspekterna hos grossistföretag i Sverige.

I sitt arbete, som bygger på fem uppsatser inom området, diskuterar hon bland annat de eventuella vinsterna för ett företag som flyttar till en annan region.

Zuzanas forskning inom området är relevant, kanske främst eftersom mängden information om hur dynamisk ekonomi fungerar är bristfällig i Sverige. I de fem olika uppsatserna diskuteras olika grenar inom svensk handelssektor.

- Mitt arbete diskuterar bland annat vilka faktorer det är som attraherar nya verksamheter att etablera sig i en region, säger Zuzana.

Zuzanas arbete, huvudsakligen handlett av Niklas Rudholm, bygger på empiriska analyser. Hennes forskning redovisar de faktorer som påverkar företag att exempelvis flytta sin verksamhet till en annan region. I avhandlingen reflekterar hon också kring det eventuella sambandet mellan en verksamhets förflyttning och en ökad omsättning. Opponent Martin Andersson, CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy), Lunds Universitet, var nöjd med Zuzanas resultat:

- Din avhandling bygger på fem stycken uppsatser, varav fyra av dessa blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det råder ingen tvekan om kvaliteten på din avhandling, fortsätter han. Jag är helt säker på att du kan få din avhandling publicerad i en välrenommerad, vetenskaplig tidskrift.

Text och foto: Martina Wiklund


Publicerad