Föreläsningar av Högskolans åtta nya docenter

16 mar 2017 16:57
Under torsdagen genomförde Högskolan Dalarnas åtta nya docenter sin föreläsning som en del inför den akademiska högtiden. Fredagen den 17 mars uppmärksammas de vid Högskolans högtidsceremoni.

Juvas Marianne Liljas, Docent i musikpedagogik: Informella utbildningsmiljöer med semiformella perspektiv: tre historiska nedslag

Tarja Alatalo, Docent i pedagogiskt arbete: Skolans läsundervisning ska gynna alla elevers lärande

Gunilla Lindqvist, Docent i pedagogik: Vad är tanken med alla pedagogiska yrkesgrupper i det svenska skolsystemet? Och hur kan det förstås utifrån visionen om inkludering?

Gunn Nyberg, Docent i idrotts- och hälsovetenskap inriktning pedagogik: Vad är rörelseförmåga inom idrott och hälsa?

Herbert Jonsson, Docent i japanska: Poetiska improvisationer från 1700-talets Japan

Carl Olsmats, Docent i industriell ekonomi: Nya affärsmodeller inom sista kilometerns logistik

Maria Forsner, Docent i omvårdnad: Att ge röst åt barnen – narrativets möjligheter i omvårdnadsforskning

Jan Florin, Docent i omvårdnad: Att vara professionell: kompetens och fackspråk


Publicerad