Reportage

Distriktssköterskeutbildningen utvecklade mig som människa

Lina Mårtensson hade jobbat i 17 år som sjuksköterska. Ett spännande jobb hon trivdes bra med, men hon kände att det var dags för en förändring och ville utvecklas i sitt yrke. Därför valde hon att läsa till distriktssjuksköterska på Högskolan Dalarna.

Forskning som bidrar till kunskapsutveckling

Omhändertagande i vården handlar till stor del om kommunikation och bemötande. Med ena foten kvar i den praktiska verksamheten på Falu lasarett har Camilla Udo fått möjlighet att bidra till kunskapsutveckling och samverkan mellan Högskolan och Landstinget

Ökad kunskap om förändring ger bättre vård

Att ändra ett gammalt beteende kan vara svårt och kräver ofta ett systematiskt långsiktigt arbete. Nu visar forskning att förändrade beteenden inom vården leder till kortar vårdköer, mindre smärta och mer nöjda patienter.

Flerspråkiga resurser i undervisningen ger resultat

Att språket har stor betydelse för lärande vet alla. Genom att ta till vara på elevers flerspråkiga resurser kan man synliggöra barns kompetens på nytt sätt. Det visar forskningsprojektet ”Flerspråkiga resurser i undervisningen”.

IT-satsning som gav resultat

I Gagnefs kommun tog man för några år sedan ett tufft beslut. År 2015 skulle man vara landets bästa kommun att använda IT som verktyg i skolan. För att nå målet skapades en utbildning för grundskolans personal tillsammans med Högskolan Dalarna.

”Jag ville beforska min egen profession”

Juvas Marianne Liljas var tidigare sångpedagog och musiklärare, ett arbete hon trivdes utmärkt med. Men hon ville ställa sig utanför sin yrkesroll och betrakta den ur ett vetenskapligt perspektiv och började forska om musikundervisning från förr.

Samarbete med näringslivet gav jobb och meriter

Samarbeten mellan Högskolan och näringslivet slår ofta väl ut, både för studenter och arbetsgivare. Studenterna kommer snabbare in på arbetsmarknaden och skaffar sig yrkeserfarenhet medan arbetsgivaren får tillgång till ny kompetens.

Fokus på resonemang ger bättre resultat

Förskolebarn som leker fritt resonerar med varandra på ett sätt som gymnasieelever borde göra. Med en annan inriktning på lärarundervisningen skulle vi kunna nå högre resultat när det gäller elevernas matematikkunskaper.

Patientdelaktighet viktig i återhämtningsprocessen

Patienter som känner sig delaktiga i besluten som gäller den egna vården är också betydligt mer tillfreds med sin vård jämfört med patienter som inte känner sig delaktiga. – Vi måste ha en mer individualiserad syn på patienterna, säger Ulla-Karin Schön

Högskolan lägger grunden, resten är upp till dig

2004 var Rickard Lyko en ung ekonomstudent på Högskolan Dalarna med siktet inställt på Wall Street. Idag driver han Lyko, ett expansivt familjeföretag inom hår- och skönhetsprodukter med e-handel och frisörsallonger. Det här är hans resa.

En medveten samtalspartner för barnen

– Du kan hjälpa barn med kommunikation genom att vara en medveten samtalspartner, följa deras intresse, be dem benämna saker, imitera, utveckla det de säger, använda gester och tecken, berättar Christine Cox Eriksson

Linnéa studerade artighet i Elfenbenskusten

Linnéa Gunnarsdotter, 29 år, är språkvetare och har studerat översättning på både Stockholms och Göteborgs universitet. När hon hittade kursen ”Den fransktalande världen” på Högskolan Dalarna tvekade hon inte ett ögonblick.