Fakta

Högskolan Dalarna i siffror 2015

2014 års värden anges inom parentes

Organisationen

751 anställda omfattande totalt 604,4 personår (779 anställda resp. 636,7 personår)

Utbildningsutbud

Studentstatistik

Akademier vid Högskolan Dalarna

Forskningsprofiler vid Högskolan Dalarna