Fakta

Högskolan Dalarna i siffror 2016

2015 års värden anges inom parentes

Organisationen

765 anställda omfattande totalt 601,5 personår (751 anställda resp. 604,4 personår)

Utbildningsutbud

Studentstatistik

Akademier vid Högskolan Dalarna

Forskningsprofiler vid Högskolan Dalarna