Organisation

OrganisationsskissKlicka på bilden för större format.

Så styrs Högskolan Dalarna

Högskolans verksamhet leds av en styrelse som har en mandatperiod på tre år. Styrelsen ser till alla högskolans angelägenheter och är ansvarig för att dess uppgifter utförs. Åtta av styrelsens ledamöter företräder allmänna intressen och utses av regeringen. Regeringen utser även styrelsens ordförande.

Lagar och förordningar

Hur verksamheten styrs är bland annat reglerat av högskolelagen och högskoleförordningen. Mer om dessa och andra förordningar och föreskrifter som styr vår verksamhet kan du läsa om hos Universitetskanslersämbetet.

Staten ansvarig

Staten är ytterst ansvarig för högskolans verksamhet, men det är ålagt högskolorna och universiteten att bedriva den. Högskolans verksamhets styrs av det årliga regleringsbrev som regeringen beslutar om. Hur verksamheten bedrivs redovisas årligen till staten via centrala dokument, till exempel årsredovisning och flerårigt budgetunderlag. Dessutom redovisas verksamheten i en verksamhetsberättelse.