Akademier

Det är på akademierna som Högskolans utbildning och forskning bedrivs. På Högskolan Dalarna finns tre akademier med uppgift att vårda och utveckla Högskolans ämnen.