Akademin Humaniora och medier

Akademin Humaniora och Medier är värd för tre distinkta avdelningar: Språk, Medier och Humaniora. Vi har totalt ca 170 lärare och ett stort antal studenter, varav många studerar på deltid sittandes runt om i världen då de deltar i någon av våra nätbaserade utbildningar.

Språk
I dagens globaliserade värld efterfrågas kunskaper i språk allt mer så en viktig del av verksamheten vid Högskolan Dalarna är våra språkutbildningar. Vi erbjuder utbildningar i arabiska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska och tyska, förutom svenska och svenska som andraspråk.
Språkundervisningen är till stor del nätbaserad och teknik och pedagogik utvecklas ständigt. Högskolan Dalarna har länge legat i framkant inom så kallad distansundervisning och våra nätbaserade språkutbildningar räknas till de ledande i landet.

Medier
Mediemarknaden befinner sig i en ständig och spännande expansion. Inom avdelning Medier sträcker sig intresset från det teoretiska studiet av medier och IT som strukturer, över tolkning av medieinnehåll och hur människor använder olika medier och IT, till kunskap om det konstnärliga och tekniska handlag som krävs för att initiera och gestalta projekt inom olika medier. Vi har ett antal program på grundnivå inom både ljud- och bildproduktion samt ett magisterprogram inom Audiovisuella medier.

Humaniora
Akademin har en stor och stark humanioraavdelning som är djupt involverad i lärarutbildningen bland annat. Vi har också magisterprogram i religionsvetenskap och African studies.

 

 Akademin är värd för en av högskolans forskningsprofiler, Interkulturella studier, som inkluderar en rad olika humanistiska inriktningar.
Vi har också mycket samverkan och internationaliseringen är stark genom samarbeten och utbyten både lokalt,regionalt, nationellt och internationellt, tex genom studentarbeten och lärarutbyten.

Inom akademin finns ett Språkcentrum samt även Centrum för både Irländska och Afrikanska studier. Avdelning medier har sin egen mötesplats, Audiovisuella medier (AVM), där de har samlat sin verksamhet.