Akademin Industri och samhälle

Akademin Industri och samhälle har en internationell och tvärvetenskaplig grundutbildnings- och forskningsmiljö. Vi erbjuder både svensk- och engelskspråkiga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå.

Merparten av vår personal och våra studenter finns på campus i Borlänge. Idag har vi 175 fast anställda och nära 1800 heltidsstuderande studenter. Vår undervisning bedrivs på campus och på distans.

Våra utbildningar är utformade med krav på anställningsbarhet, internationalisering och vetenskaplig förankring. På akademin utbildar vi morgondagens ingenjörer, ekonomer, energitekniker, grafiker, personalvetare, turismutvecklare och datavetare. Vår utbildningsmiljö kännetecknas av öppenhet, närhet och att studenten sätts i centrum. Genom utbildningen utvecklas viktiga kompetenser för det framtida yrkeslivet och det ges även möjlighet till nära kontakter med näringsliv och med aktuell forskning.

Den forskning som vi idag stödjer utgör tre av högskolans sex prioriterade forskningsprofiler. Utöver dessa så pågår det även forskning inom några andra ämnen.