Forskning

Akademin Industri och samhälle är idag värd för tre av Högskolans sex prioriterade forskningsprofiler: Stålformning och ytteknik, Energi, skog och byggd miljö samt Komplexa system och mikrodataanalys.

Stålformning och ytteknik

Detta forskningsområde har idag Högskolan Dalarnas starkaste forskningsmiljö. Kärnan i området är materialvetenskap. Det handlar om bearbetningsteknik, ytteknik och metallurgisk teknik som kommer till användning inom industrin. Vanligen forskas det kring stål som material.
Forskningsledare är Mikael Olsson.

Energi, skog och byggd miljö

Forskningen inom detta område är inriktad på energiförsörjning
baserad på förnybara energikällor och miljöanpassade uppvärmningssystem.
Forskningsledare är Ewa Wäckelgård.

Komplexa system och mikrodatanalys

Forskningen inom detta område omfattar metoder och tekniker för att samla in, analysera, strukturera och använda data kopplade till samhällets informationsinfrastruktur.
Forskningsledare är Johan Håkansson.