Samverkan

Uppdragsutbildningar

Akademin planerar och genomför uppdragsutbildningar. För mer information tag kontakt med akademichef Ann Hedlund, 023-77862.

Uppdragsforskning

Akademin planerar och genomför uppdragsforskning. För mer information tag kontakt med akademichef Ann Hedlund,  023-778602.

Examensarbeten

Akademin ger kurser på Grundnivå 2 och Avancerad nivå. I många kurser skriver studenterna en uppsats/examensarbete motsvarande 15 hp. Uppsatsämnena skall vara vetenskapligt förankrade med avseende på teori, metod och empiri.

Om du har en fråga som du skulle vilja ha åskådliggjord i en uppsats, tag gärna kontakt med någon av nedanstående personer för en dialog. En uppsats kan bli en värdefull insats för Ditt företag eller Din organisation!

Rekrytering


Behöver ni rekrytera kvalificerad personal inom t ex datateknik, maskinteknik, materialteknik, energiteknik, grafisk teknologi och design, personal- och arbetsliv, byggteknik, ekonomi, statistik, samhällsplanering och turism kontakta någon av följande personer: