Tillgänglig utrustning

Akademins forskare har till sitt förfogande ett brett utbud av utrustning och laborationsmöjligheter på Högskolan Dalarna.