Högskoleförvaltningen

Förvaltningen leds av förvaltningschefen och består av 7 avdelningar som ansvarar för högskolans centrala administration: