Sök personal

Organisation
 
Styrelse
 
Högskolan ledningsgrupp
[Expand]
Bibliotek
[Expand]
Dalacampus
[Expand]
Högskoleförvaltning
[Expand]
Akademin Industri och samhälle
[Expand]
Akademin Humaniora och medier
[Expand]
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
[Expand]
Utbildnings- och forskningskansliet
[Expand]
Övriga

Högskolan Dalarna
791 88 Falun
Tel vx 023-77 80 00

Org.nummer: 202100-2908

Besöksadress

Campus Falun
Huvudentrén, Högskolegatan 2, Falun
Fax 023-77 80 80

Campus Borlänge
Röda vägen 3, Borlänge
Fax 023-77 80 50