Anna-Carin Jonsson

E-post: acj@du.se
Telefon: 023-77 80 49
Mobiltel: 070-445 90 94
 
IT-ekonom/systemförvaltare (Ekonomiavdelningen)
 
  • Profiler på andra sidor