Christina Romlid

E-post: cro@du.se
Telefon: 023-77 82 92
 
Univ lektor historia inr ekonomisk historia (Historia)
Fil dr (Historia)

Forskningsprojekt

Namn
Startdatum
Sverige och det föreställda rummet vid världsutställningen i Paris 1937 2017-01-16

Publikationer

Romlid, Christina. »Måtte också våra kapitalister vakna upp…« Svenska exportproblem i relation till marknaderna i Södra Afrika 1894–1908, Ingår i: Kulturell reproduktion i skola och nation, Gidlunds förlag, 2016. Kapitel av bok.
 
  • Profiler på andra sidor