Styrdokument

Styrdokument

Högskolan Dalarna är en myndighet och vår verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige. 

Förutom nationella dokument inom förvaltning och utbildning finns lokala dokument som ska styra Högskolans arbete. Beslut som fattats av styrelse, rektor eller annat beslutsorgan (styrdokument) finner du i kolumnen till vänster.

Vid frågor vänligen kontakta registrator Anette Lindgren, alg@du.se, tel 023-778041.