Upphandling på Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna genomför varje år upphandlingar av olika storlek och omfattning. Vilket upphandlingsförfarande som används beror på upphandlingens värde. De större upphandlingarna annonseras i vårt upphandlingssystem. I upphandlingar som understiger gränsen för direktupphandling ska vi också sträva efter konkurrens och därmed fråga flera leverantörer om anbud.

Om du har frågor om vår upphandlingsverksamhet är du välkommen att höra av dig!

Vi som arbetar med upphandling vid Högskolan Dalarna

Lars-Olof Nordqvist, upphandlingschef
Matilda Buske, upphandlingsansvarig
Mattias Dahlberg, inköpare av teknisk utrustning

Välkommen att höra av dig om du har frågor till inkop@du.se