Krishantering

För att snabbt komma igång med insatserna vid en nödsituation har Högskolan en krisplan. Titta i krisplanen om du är osäker på hur du ska gå vidare.

Väktarassistans

Ibland kan man hamna i situationer som upplevs som hotfulla men där det inte föreligger en sådan hotbild att man vill ringa polisen. Det kan till exempel vara ett antal personer som uppehåller sig i skolans lokaler och som ingen känner igen och som uppträder hotfullt eller störande. I dessa lägen kan du ringa Securitas då vi träffat en överenskommelse med dem om så kallad väktarassistans.

Ring Securitas på 010-470 57 61.

Kontakt

Kurator Stefan Cassel 
sca@du.se 023-77 88 49