Samverka med studenter

Samverkan tillsammans med en student ger både dig och studenten mycket. Studenten får en inblick i arbetslivet, möjlighet att skapa kontakter och få erfarenheter, samtidigt som du får kontakt med en person som kan bli en framtida resurs i din verksamhet.

Du kan komma i kontakt med Högskolans studenter på många olika sätt, både under och efter studietiden.

Samverka med en student

Du kan t.ex. samverka med en student genom att erbjuda möjligheten att genomföra ett projekt- eller examensarbete i din verksamhet. Du kan också träffa studenter genom att låta dem komma på studiebesök, själv ge en gästföreläsning på Högskolan, erbjuda praktikplats eller genom att vara mentor till en student.

Om du vill samverka med en student och redan vet vilken utbildning som passar hör du av dig direkt till den utbildningen – kontakta då respektive programansvarig. Är du osäker på vilken utbildning du ska kontakta klickar du på Kontakt i menyn till vänster så hjälper vi till att hitta rätt.

Studentmedarbetare

Projektet Studentmedarbetare finns till för att underlätta för studenter på yrkesinriktade utbildningsprogram att kunna arbeta extra hos en arbetsgivare vars verksamhet är relevant för studentens utbildning.

Knowledge Transfer Partnerships

Knowledge Transfer Partnerships - KTP, innebär i korthet att en nyligen examinerad student från högskolan upp till två år på heltid genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Studenten får marknadsmässig lön – företaget betalar hälften och resten finansieras med projektmedel.

Korta vägen

Korta vägen finns till för att underlätta för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Projektet ger deltagarna möjlighet att få ett arbete inom sitt utbildningsområde eller förbereda deltagarna för högskolestudier som syftar till att komplettera en utländsk examen enligt kraven på den svenska arbetsmarknaden.