Samverkansorganisationer

För dig som arbetar inom besöksnäring finns Centrum för besöksnäringsforskning (CeTLeR).

För dig som arbetar med frågor som berör interkulturella perspektiv finns Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna (IKUD).

För dig som arbetar inom skolan finns Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD).

För dig som arbetar inom det sociala välfärdsområdet finns Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD).

För dig som arbetar inom energisektorn finns Energikompetenscentrum (EKC).