Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD)

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och yrkeslivet inom det sociala välfärdsområdet.  Genom SUD ska Högskolan Dalarna och yrkeslivet gemensamt främja utbildning, forskning och en evidensbaserad verksamhetsutveckling inom det sociala välfärds området.

Verksamheten inom SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, 17 kommuner, landstinget Dalarna, regionala myndigeter och organisationer samt fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet. SUD-rådets ordförande är Pia Joelsson, förvaltningschef vid Omvårdnadsförvaltningen i Falu kommun och Verksamhetsledare för SUD är Johan Kostela, Högskolan Dalarna (tel: 023-77 81 46, e-post: jko@du.se