Samverkansprojekt

Högskolan Dalarna har flera samverkansprojekt som riktar sig till företag och organisationer.