Stöd högskolan

Du kan bidra till Högskolans verksamhet både genom att samarbeta med studenter och genom att samarbeta med organisationen.

Samarbeta med studenter

Du kan samarbeta med Högskolans studenter på flera olika sätt. Dels kan du erbjuda gästföreläsningar, möjlighet att utföra examens- eller projektarbeten i din verksamhet, erbjuda praktikplatser, anställa en student, bjuda in till ett studiebesök, agera mentor m.m.

Samarbeta med organisationen

Du kan också samarbeta med Högskolans organisation. Kontakta oss så tittar vi tillsammans på vilka samarbetsmöjligheter som finns.

Några exempel på samarbeten som sker mellan omgivningen och Högskolan är olika typer av råd. T.ex. har många av Högskolans utbildningar s.k. branschråd. Branschråden är mötesplatser för kunskapsutbyte mellan representanter för Högskolans utbildningar och branschintressenter i det omgivande samhället, där ett syfte är att få en relevant utbildning för näringslivet och regionen.

Är du alumn?