Lärarlyftet II

Behörighetsgivande kurser på uppdrag av Skolverket!

Ansökningsperiod inför ht-17

Ansökningsperiod
Anmälan till hösten 2017 öppnas för anmälan den 15 mars till den 18 april.  

Antagningsbesked
Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se, 2 juni.  

Urvalregler
Lottning 

Målgrupp
Lärarlyftet II vänder sig till anställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i.

Förändringar i förordning 2007:222
"Lärare som saknar behörighetsgivande examen och bedriver undervisning i en fristående skola med waldorfpedagogisk inriktning kan, genom beslut som träder i kraft 2014-04-01, söka de ämneskurser för lärare som erbjuds inom Lärarlyftet II. Kurserna leder inte till behörighet i ämne, årskurs eller skolform. För deltagande gäller inte kravet på behörighetsgivande examen, men kursernas övriga förkunskapskrav måste vara uppfyllda. Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

Målgrupp, Åk 1-3:

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Målgrupp, Åk 4-6

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. 

Målgrupp, Åk 7-9:

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig. 

Målgrupp, gymnasieskolan alt kommunal vuxenutbildning

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning utan att vara ämnesbehörig.


För deltagande krävs skolhuvudmannens godkännande. Blankett finns i rutan till höger.

Behörighetskrav

Lärarlyftet II är en uppdragsutbildning inom ramen för Lärarlyftet II som endast får sökas av lärare med lärarexamen + skolhuvudmannens godkännande (blankett) samt för kurser med start vid 16 hp, 31 hp respektive 61hp krävs de inledande poängen i ämnet.

Nätbaserad distansutbildning

Kurserna är webbaserade med möten och kursträffar online. Se mer info på www.du.se/welcome

Kurserna är tillgängliga för lärare i hela landet (även om du är utomlands!) Inga eller få kursträffar på campus. 

  

Logotype lärarlyftet

Kontakt Lärarlyftet II

Vid frågor angående antagning och registrering, kontakta:

Filippa Bergqvist
fli@du.se
023-77 82 98