Bredband

Avsnittet om bredband belyser vikten av en säker och stabil internetuppkoppling vid studier via nätet och vad du aktivt kan göra för att skapa bra förutsättningar för detta. Du kommer här att bland annat få tips om metoder för att testa din Internetanslutning.

Klicka på denna länk för att komma till kontrollfrågorna för det här avsnittet.