Ordbehandlare

För att skriva olika typer av dokument är det bra att få en lättöverskådlig struktur med hjälp av bland annat rubriker i olika nivåer. I detta avsnitt får du en kort genomgång samt lite information om var du hittar de mest grundläggande funktionerna i programmet. Vi använder oss av Microsoft Word 2010 i detta fall, men liknande program fungerar på motsvarande sätt.

Klicka på denna länk för att komma till kontrollfrågorna för det här avsnittet.