Examen

Examens- och kursbevis

Examensbevis

När du är klar med dina studier kan du ansöka om ett examensbevis. Dokumentet visar att du genom studier uppfyllt fordringarna/målen för en viss examen.

Examensansökan prövas mot gällande nationella och lokala examensregler. Handläggningstiden för examensbevis uppgår i regel till högst åtta veckor efter att komplett ansökan inkommit till högskolan.

Ansökan om examensbevis gör du på "Mina sidor" på www.du.se. Avser du ansöka om examen enligt äldre bestämmelser, eller om du glömt dina inloggningsuppgifter hittar du ansökningsblankett här.

Kursbevis

Kursbevis kan utfärdas efter att hela kursen avslutats och betygsatts. Efter ansökan om kursbevis tar det i regel högst två veckor innan du har det i brevlådan. Ansök om kursbevis på "Mina sidor" eller via blankett.

Olika typer av examen

Den 1 juli 2007 genomfördes en genomgripande reform av den högre utbildningen i Sverige som en del av den s.k. Bolognaprocessen. Bl a delas den högre utbildningen in i tre nivåer; grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Varje nivå bygger på studier från tidigare nivå.

Vid Högskolan Dalarna utfärdas generell examen på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt yrkesexamen på grund- och avancerad nivå.

De generella examina förbereder dig för en mängd olika verksamheter där krav ställs på förmågan att samla in, bearbeta, analysera och presentera information av olika slag. Högskolan Dalarna utfärdar följande generella examina:

Grundnivå: Högskoleexamen 120 hp och Kandidatexamen 180 hp
Avancerad nivå: Magisterexamen 60 hp och Masterexamen 120 hp
Forskarnivå: Licentiatexamen 120 hp och Doktorsexamen 240 hp

Förutom generella examina finns ett antal yrkesexamina inom en rad olika områden och Högskolan Dalarna utfärdar yrkesexamina både på grund- och avancerad nivå. Yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde, exempelvis lärare, sjuksköterska och högskoleingenjör.

Högskolan Dalarnas examensbevis utfärdas på svenska med engelsk översättning i samma dokument. Beviset åtföljs även av en bilaga, Diploma Supplement.

Läs gärna mer under flikarna till vänster om regler, bestämmelser, Diploma Supplement, tillgodoräknanden m m. Tveka inte att kontakta oss på examen om du har frågor som gäller din examen eller kursbevis!

Lärarlegitimation

Riksdagen har beslutat att lärarlegitimation ska börja gälla från och med 1 dec 2013. Läs mer på Skolverkets hemsida.

Nytt examensbevis vid nytt personnummer

Nytt examensbevis kan utfärdas för personer som byter könstillhörighet eller har skyddad identitet. Personer med skyddad identitet ska kontakta ladok@du.se innan ansökan om examen görs.