Skriva ut intyg

Den här instruktionen visar hur du skapar ett intyg. Via tjänsten Nationellt resultatintyg kan du skapa ett intyg som samlar in dina resultat från de svenska högskolor och universitet du studerat vid. Observera att vissa mindre skolor inte är anslutna till den här tjänsten.
Den som får intyget kan kontrollera att det är äkta via en kontrollsiffra på vår webb. Efter 90 dagar går det inte att kontrollera äktheten längre och du måste skriva ut ett nytt intyg, Skulle det webbaserade intyget inte godkännas, vänd dig till din studieadministratör så får du ett underskrivet intyg.

1. Gå in på ”Mina sidor” och välj ”Mina studier”

2. Välj det intyg du vill ha. ”Säkert intyg, poäng”, ”Nationellt resultatintyg” och ”Säkert intyg, registreringar” görs i princip på samma sätt.
Nationellt resultatintyg hämtar dina resultat från alla högskolor och universitet i Sverige. Några mindre lärosäten är dock inte med i den nationella databasen.

3. Välj den information som ska vara med i intyget och markera om det ska vara på engelska.
 
4. Klicka på ”Skapa”.

5. Om du inte klickat i rutan ”Spara fil på servern (pdf-format)”, ser du nu vilket intyg de olika inställningarna gav. Det intyg som nu skapats har inte sparats och saknar kontrollsiffra. Därför kan du prova olika val så att du får med rätt information innan du skriver ut det slutliga intyget.

6. Om du är nöjd och vill ha ett utskrivet intyg, klicka då i ”Spara fil på servern (pdf-format)” och sedan på ”Skapa” igen. Du kan bara spara 10 intyg samtidigt. De gäller i 90 dagar, sedan går de ut och du kan då skapa nya intyg.

7. För att se det säkra intyget välj det i listan. Vanligtvis hamnar det underst, men skapar du flera samma dag kan ordningen ändras.
 

Möjliga fel

Fel: Alla mina kurser finns inte med som avslutade, trots att jag blivit godkänd i alla moment (delkurser).
Svar: Eftersom det ibland krävs ett samlat betyg för hela kursen kan det ta någon vecka innan det finns och kursen står som avslutad.

Fel: Det är ingen kontrollsiffra på intyget.
Svar: Klicka i även ”Spara fil på servern (pdf-format)”, innan du väljer ”Skapa”

Fel: Intyget syns inte efter att jag valt ”skapa”.
Svar: Om du valt ”Spara fil på servern (pdf-format)” syns inte intyget direkt , utan du måste välja det från listan på gjorda intyg. Om flera intyg skapats samma dag, är det inte säkert att det intyg som skapades senast ligger sist i listan. Normalt ska du dock hitta det längst ner på listan.

Fel: Ett intyg med kontrollsiffra räcker inte, jag måste ha ett underskrivet intyg.
Svar: Tag kontakt med din studieadministratör så får du hjälp med intyget.  Om du inte vet vem det är, Klicka här.