Arabiska

Med över 250 miljoner talare är Arabiska ett av de sex största språken i världen. Arabiska talas främst av människor i Mellan Östern samt Nord Afrika men det är också det heliga språket för världens alla muslimer.
Arabiska kan grovt sett delas upp i tre delar; klassisk arabiska, Modern Standard Arabiska (MSA) och dialekter. Klassisk arabiska är bland annat den arabiska som koranen är skriven på, MSA används i media, i litteratur och i officiella sammanhang i hela den arabisk talande världen. Dessutom så har varje land sin egen arabiska dialekt. Den arabiska som oftast studeras på universitet välden över är Modern standardarabiska, det gemensamma skriftspråket för Arabvärlden.

Varför ska just du lära dig Arabiska?

Det finns säkert lika många orsaker att lära sig arabiska som de finns studenter. En del är intresserade av de olika arabländernas kulturer andra tycker språk i allmänhet är intressant, många vill arbeta inom den snabbt framskridande affärsvärlden i gulfländerna och andra jobbar för företag som vill etablera sig i något av arabländerna. Många andra känner ett behov av att lära sig språket för att förstå sin religion bättre och ytterligare andra vill kunna prata med släktingar och vänner. Vad du än har för orsaker att lära dig arabiska så öppnar språket dörren för många olika upplevelser. Du kan plötsligt få en ny vinkling på nyheterna genom att titta på arabiska kanaler, du har möjlighet att läsa och förstå litteratur och poesi som aldrig eller sällan översätts till svenska, du kan lättare resa och ta dig fram i arabländer och du får tillgång till och förståelse för en kultur vitt skild från den svenska.

Kursinformation

I våra nybörjarkurser introduceras du för det arabiska alfabetet, lär dig skriva och läsa samt bygger upp ett basordförråd på Modern standardarabiska. Allteftersom ditt ordförråd ökar breddas kursen och vi läser lätt poesi, prosa, tidningsartiklar och nyheter.
När man väljer en kurs i arabiska bör man vara medveten om att det arabiska skrift och talspråket skiljer sig mycket från varandra. Modern standardarabiska är en bra grund om du vill läsa Koranen, förstå nyheter och är intresserad av de grammatiska och strukturella aspekterna av arabiska och är det språk som skrivs i alla arabländer. Den talade standardarabiskan förstås i alla arabländer men används endast i nyhetsuppläsningar och officiella tal och framträdanden. Det är dock relativt lätt att omvandla standardarabiska till en dialekt som man vill lära sig.
Om du däremot är intresserad av att lära dig arabiska för att använda det med dina vänner, på jobbet och på resor så är en dialektkurs, där enbart den pratade arabiskan studeras, mer användbar. Naturligtvis är det bästa att lära sig både standardarabiska och en dialekt samtidigt för att kunna använda språket så mångsidigt som möjligt.
 
Kurserna ges både på distans, utan några fysiska träffar, och som campus baserade kurser i Falun. 
För närvarande erbjuder Högskolan Dalarna fyra kurser i Modern standardarabiska, två kurser i den Syriska dialekten en kurs om den arabiska novellens utveckling, vilket är en perfekt kurs för att lära känna den arabiska kulturen bättre precis som kursen om modern arabisk poesi i översättning.

 

Umayyedmoskén i Damaskus

Får nära Petra, Jordanien