Berg- och mineralteknik

Ämnet är ett profilämne för programmet Berg- och Anläggningsteknik.
Kurserna kan ses som en process som startar med Geologi, innefattande mineral- och bergartskännedom, allmän geologi, kvartärgeologi och malmgeologi. Kurserna i Bergteknik ger grunderna i bergmekanik - bergets hållfasthetslära, brytningsmetoder ovan och under jord, maskinell utrustning samt planeringsmetoder. Kurserna i Mineralteknik handlar om hur det brutna berget behandlas till en förädlad produkt.