Ämnet - Bild

Bild

Vill du uppmuntra barn och ungdomar att utforska olika bildmediers uttrycksmöjligheter? Vill du utveckla barns och ungdomars förmåga att analysera och reflektera över både samtida och historiska visuella uttryck? Då tillhör du målgruppen för ämnets kurser som främst består av programkurser inom Högskolan Dalarnas olika lärarutbildningar, dessa kan även läsas som fristående kurser.

Högskolan Dalarnas bildkurser är nätbaserade, undervisningen sker via lärplattformarna Adobe Connect och Fronter samt vid campusförlagda workshops. Undervisningens design innebär att du som student redan från dag ett utvecklar din förmåga att arbeta med olika multimodala uttrycksformer.

Kurser inom ämnet                         

Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet Ämneslärarprogrammet Fristående kurser
Alien Fiskmås Märta Skuptur
Aktuellt kursutbud Aktuellt kursutbud   Aktuellt kursutbud Aktuellt kursutbud

 

Vill du bli lärare information