Biologi

Biologi är läran om det levande. Inom biologin studeras organismerna och deras förhållande till den omgivande miljön. Genom att belysa sambanden mellan struktur och funktion med utgångspunkt från celler, organ, organismer, populationer och ekosystem ges en förståelse för övergripande biologiska problemställningar samt biologiska variationer. En viktig del av studierna är experiment och observationer, både i laborationer och fält.