Byggteknik

Ämnet byggteknik ger kunskaper om hur byggnader och anläggningar planeras, projekteras, produceras och förvaltas. Kurserna är i flera fall projektbaserade vilket innebär att de bygger på verkliga projekt och ofta i nära kontakt med byggindustrin.

Vi erbjuder följande tre utbildningar inom ämnet byggteknik:

Klicka här för att se våra kurser på distans!

Vi erbjuder även en kurs i Bärkraftigt byggande och boende.