Datateknik

I ämnet datateknik behandlas datorer, datorprogram och deras tillämpningar. Centralt för ämnet är samspelet mellan maskin- och programvara, samt metoder för att konstruera datorsystem inom olika områden som artificiell intelligens, operativsystem, datornät, datorarkitektur, simulering, realtidsprogrammering, kompilatorteknik m m. I studierna ingår föreläsningar, laborationer och projektarbeten där teori och praktik blandas. Här kommer du i kontakt med olika typer av datorer och programutvecklingsmiljöer.

Vid Högskolan Dalarna finns specialiseringar mot intelligenta system, framförallt i transportsektorn.

Ett internationellt magisterprogram med inriktning mot intelligenta system finns inom ämnet. I programmet ingår kurser såsom Fuzzy Logic, Neurala nätverk, AI och bildanalys.