Elektroteknik

Elektroteknik är ett samlingsnamn för ett ämnesområde som berör allt från mikroelektronik till starkströmsutrustningar. Elektroteknik ingår i flera olika utbildningsprogram.

I Elektroteknik behandlas grundläggande fysikaliska begrepp för elektriska kretsar, tekniska tillämpningar inom analog och digital elektronik, reglerteknik, styrteknik, mätteknik, elkraft etc.