Entreprenörskap och innovationsteknik

Entreprenörskap handlar om att upptäcka möjligheter och genom företagsamhet och nyskapande i form av t ex nya produkter/tjänster, nya sätt att producera dessa och nya sätt att organisera verksamheter exploatera dessa möjligheter. Ämnet lägger sin fokus på individer (entreprenörer) och samverkande individer/organisationer (entreprenöriella team, nätverk och innovationssystem) såväl som de processer och intentioner som leder fram till nya verksamheter. Ämnet behandlar förutom traditionellt entreprenörskap som innebär skapande av ny affärsverksamhet även intraprenörskap och socialt (publikt) entreprenörskap. De kurser som ges inom ämnet strävar efter en pedagogik som är aktivitetsbaserad då entreprenörskap till stor del handlar om att vara aktiv och våga pröva idéer.