Franska

Bienvenue!

E-xcellence Associates in Quality

E-xcellence in Learning loggaÄmnet franska, liksom fem andra språk vid Högskolan Dalarna, har erhållit kvalitetsmärkningen E-xcellence Associates in Quality vilket innebär att vi uppmärksammats för vårt systematiska arbete med kvalitet och utveckling av nätbaserat lärande. Med hjälp av instrumentet E-xcellence har en långvarig process startat, som i en första etapp resulterat i denna kvalitetsmärkning. Utmärkelsen utdelas av European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) som är Europas ledande organisation för livslångt, öppet och flexibelt lärande.

Nätbaserad undervisning

Våra nätbaserade kurser kräver ingen fysisk närvaro men har oftast obligatoriska seminarier on-line: du behöver en dator, internetuppkoppling, en kamera och ett headset. Vi arbetar från en lärplattform och har seminarier on-line.

Vi har valt att inte längre använda ordet "distans" / "läsa franska på distans": vi använder oss av termen "nätbaserat" som motsvarar vårt sätt att arbeta vid Högskolan Dalarna. Att studera franska nätbaserat innebär att man får tillgång till dynamiska webbplatser, direktsända eller inspelade föreläsningar, virtuella mötesrum och interaktiva seminarier. Det är särskilt dessa nätbaserade interaktiva seminarier med webbkamera och head-set som särskiljer oss från andra. Titta på filmen nedan, som presenterar vårt sätt att undervisa!

Om du har funderingar över datoranvändning finns det en förberedelsekurs för studenter, tillgänglig på hemsidan.

Kontaktinformation

För mer information kontakta infofranska@du.se.

Hur vi undervisar i franska på Högskolan Dalarna

Presentation av lärarna i franska vid Högskolan Dalarna

Lärare från det franska ämnet
Lärare inom det franska ämnet / Teachers from the Deparment of French