Fysik

Ämnet fysik (grekiska: fysis natur) omfattade ursprungligen all naturvetenskap. Under tidens lopp har de andra naturvetenskapliga ämnena som biologi, kemi, geologi etc. avskilts från fysiken. Många tekniska ämnen, t ex elektronik, har också uppstått ur fysiken. Men fysiken utgör samtidigt en grund för dessa ämnen och tillämpade tekniska ämnen. Fysiken försöker beskriva de grundläggande lagar som styr naturen och försöker anlägga en helhetssyn på naturfenomenen.
Fysiken behandlar allt från naturens minsta partiklar till frågor som rör universum. Vid Högskolan Dalarna ingår Astronomi och Meteorologi i fysikämnet. I fysikundervisningen vid Högskolan Dalarna strävar vi efter att skapa verklig förståelse för olika fenomen i vår natur och vår vardag och göra olika fysiska fenomen begripliga. Vid Högskolan Dalarna i Borlänge finns ett av landets mest moderna kurslaboratorier för grundläggande fysikundervisning.