Fysikdidaktik

Fysikdidaktik innehåller både ämnesteoretiska fysikkunskaper och kunskaper om lärande och undervisning i fysik. De didaktiska frågeställningarna berör bland annat vad fysik är, både som akademisk disciplin och som skolämne, vilket urval av stoff som görs och på vilka grunder, samt hur detta stoff behandlas i undervisningen. Vår strävan är att erbjuda kurser med ett innehåll som är “matnyttigt“ för lärare och en undervisning som väcker intresse och ger god förståelse.