Industriell ekonomi

Ämnet Industriell ekonomi är i grunden en kombination av teknik och företagsekonomi. Det fokuserar på företagens effektiva användning av mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser i olika processer för att tillgodose marknadens behov av produkter och tjänster. En helhetssyn på aktörer och processer i nätverk inom värdekedjan från produktutveckling via inköp, produktion, marknadsföring och distribution till kund är centralt i ämnet. Förutom de ekonomiska aspekterna beaktas även de sociala och miljömässiga aspekterna i hållbarhetsperspektivet.

Ämnet omfattar metoder och verktyg för att effektivisera och utveckla företagens verksamhet, bland annat genom ledarskap, innovation, planering, uppföljning och styrning. Samarbete med och tillämpning inom näringslivet betonas starkt genom projekt och andra samarbeten med både regionalt verksamma och andra företag.