Informationsteknologi

Informationsteknologiämnet har sitt fokus mot människa-dator interaktion, multimedia, kommunikation och kunskapsbaserade system. Här finns teknologin också i fokus men med en orientering mot interaktionen mellan människa och maskin, vilket gör att de kognitiva aspekterna av teknikanvändningen blir intressant. Inom ämnet finns därför en stark koppling till ämnen som psykologi och pedagogik. Praktiska färdigheter och breda kunskaper inom ämnet ges genom bl a temaorienterade kurser som ofta bedrivs i projektform.