Kemi

Kemi är vetenskapen om ämnen och ämnens uppbyggnad och reaktioner. Laborativa moment är en viktig del av studierna. Kurslitteraturen är i huvudsak på engelska.