Kemiteknik

Kemiteknik behandlar kemins tekniska tillämpningar. Ämnesområdet är mycket brett och sträcker sig från analytisk kemi och biokemi/bioteknik till mer renodlat tekniska kurser som kemisk apparatteknik och kemisk teknologi. Kurserna innehåller föreläsningar, oftast många laborativa moment och flera projektuppgifter. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska.