Maskinteknik

Maskinteknik handlar om effektivt och tidsenligt utnyttjande av teknik i samhällets och individens tjänst.
Utbildningen ska ge förmåga till deltagande i utveckling av ny teknik och ska vara anpassad till behoven på vår egen arbetsmarknad och till en internationell utbildningsnivå.