Materialteknik

Välkommen till startsidan för ämnet Materialteknik vid Högskolan Dalarna!

Ett materials egenskaper beskrivs till stor del av dess mikrostruktur vilken i sin tur definieras av hur de ingående atomerna är bundna till varandra. Materials egenskaper är ett fascinerande område som påverkar mycket i vår vardag. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle genom ökad förståelse för materials egenskaper och hur man genom materialdesign kan tillverka material med skräddarsydda egenskaper. Härigenom kan vi bidra till möjligheten att skapa effektivare processer som minskar belastningen på miljön. Genom att bygga bilar i lättare höghållfasta material och använda avancerad ytteknik vid tillverkningen av motorkomponenter kan man sänka bränsleförbrukningen och därmed även minska vår klimatpåverkan. Genom att studera material och ytor m h a avancerade mikroskopi- och ytanalystekniker kan vi öka vår förståelse för hur material fungerar i olika tillämpningar och på sikt designa nya material och ytskikt.

Vår forskning är i huvudsak inriktad mot material- och ytteknik med fokus mot metalliska material. Vi studerar allt från traditionella konstruktionsmaterial (exempelvis stål) till mer avancerade material speciellt framtagna för specifika tillämpningar (exempelvis skiktbelagd hårdmetall för skärande bearbetning). Sambandet mellan ett materials mikrostruktur, dess egenskaper och resulterande prestanda är centralt i vår verksamhet.

Inom ämnet materialteknik ger vi en 1-årig magisterutbildning i tillämpad material- och ytteknik, 60 hp, där vi bl a använder våra avancerade ytanalysinstrument och genomför projektarbeten i nära samarbete med industrin.

Välkommen att kontakta oss om Du har frågor rörande vårt utbildningsprogram och/eller forskning.