Materialvetenskap

Våra utbildningsprogram

Välkommen till startsidan för ämnet Materialteknik vid Högskolan Dalarna! Hos oss kan du studera till Högskoleingenjör i Materialteknik. Om du redan har en högskoleingenjörsexamen i Materialteknik så kan du söka till vårt Masterprogram i Metallernas bearbetning.

Forskning

Högskolan Dalarnas materialtekniska forskning bedrivs inom forskningsprofilen Stålformning och ytteknik.

Om Materialteknik

Ämnet materialteknik behandlar sambanden mellan olika materials uppbyggnad (mikrostruktur och sammansättning) och de resulterande egenskaperna. Ämnesområdet är brett och omfattar allt från
traditionella konstruktionsmaterial (exempelvis stål) till avancerade material speciellt framtagna för specifika tillämpningar (exempelvis skiktbelagd hårdmetall för skärande bearbetning). Kurserna som ges omfattar förutom föreläsningar i de flesta fall även laborationer och projektarbeten.

Forskningen i Materialteknik sker inom forskningsprofilen Stålformning och ytteknik och är främst inriktad på områdena tribologi, ytteknik och plastisk bearbetning.

Vid högskolan finns ett välutrustat materiallaboratorium som nyttjas både för forskning och utbildning.