Naturgeografi

Inom ämnet Naturgeografi studeras jorden, dess miljö och vilka förändringar som sker både lokalt, regionalt och globalt. Det handlar om människans fysiska miljö, vilket rör samspelet mellan mark, vegetation, land och landformer, atmosfär och oceaner och de processer som omvandlar landskapet nu och i ett längre tidsperspektiv.

Förändringar kan ske genom olika kemiska och fysiska processer i både tid och rum. Inom Naturgeografin arbetar man med att dels förstå vilka processer som styr och dels hur processerna påverkar landskaps- och miljöutvecklingen. I detta är klimatet och dess påverkan en mycket viktig del.

Människans både påverkar och blir även påverkad själv av sin naturliga omgivning, exempelvis genom beroendet av energi- och naturresurser. Detta skapar miljöproblem och Naturgeografin studerar hur människan påverkar landskapet, dess resurser och förvandlingen genom mänsklig påverkan, samt hur man ska kunna lösa akuta och långsiktiga resurs och miljöproblem.

Vid Högskolan Dalarna är Naturgeografin främst inriktat mot relationen mellan människan, miljön och klimatet, både historiskt och i nutid. Studieområden rör huvudsakligen; dels hur naturliga processer som klimat och miljö påverkar människan och hennes miljö historiskt fram tills idag och dels hur människan påverkas i sitt utnyttjande av den naturliga omgivningen utifrån naturliga förutsättningar. Perspektiven är dels Svenska, Nordiska och Europeiska, samt Globala.