Pedagogik

Pedagogik är ett ämne som handlar om hur barn, ungdomar och vuxna lär och utvecklas i samspel med omgivningen. I pedagogik studeras frågor om kommunikation, socialisation och kunskapsbildning, såväl på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

Aktuella kurser

Inom ämnet pedagogik erbjuds följande kurser vårterminen 2016:

  • Utbildningssystemet i Sverige, 7,5 högskolepoäng. Den vänder sig till den som vill bekanta sig med den svenska barn- och ungdomsskolan och den svenska lärarutbildningen.
  • Ledning av pedagogisk verksamhet med inriktning mot utvecklingsarbete i förskola och skola, 7,5 högskolepoäng.

Inom ämnet pedagogiskt arbete erbjuds också kurser inom utbildningsvetenskap. I första hand är det kurser som ges inom ramen för Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Ämneslärarprogrammet, Yrkeslärarprogrammet och Kompletterande pedagogiskt utbildning. 

Utöver dessa kruser finns det också fristående kurser. Det är Utbildningsfilosofiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng, Utbildningsvetenskapliga teorier, 7,5 högskolepoäng och Bedömning av yrkeskunnade, 7,5 högskolepoäng.

Vårterminen 2016 startar ett nytt program inom området utbildningsvetenskap. Det är Magisterprogram i pedagogiskt arbete, 60 högskolepoäng.

Lärare med många uppdrag

Lärarna i pedagogik medverkar i flera olika ämnen, kurser och program. Det gäller främst i ämnet pedagogiskt arbete inom lärarutbildningen, men även inom Rektorsprogrammet, Lärarlyftet, VAL-projektet och Personal- och arbetslivsprogrammet samt inom Nästa generations lärande, NGL. Dessutom är lärare och forskare i pedagogik engagerarna i flera externa projekt i regionen, bland annat med utvärderingsuppdrag.