Religionsvetenskap

Hur ska vi leva? Vad är ett gott liv? Vilken roll spelar religionen i samhället idag? Varför finns det så mycket religiöst våld?

Dessa frågor, och många andra, får du perspektiv på om du läser religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna. I ämnet religionsvetenskap studeras religioner, livsåskådningar och religösa förhållningssätt utifrån olika aspekter.

På den här sidan vill vi först med utgångspunkt från några bilder presentera några aspekter av det mångfacetterade och komplexa fenomen som brukar kallas "religion". Längre ner på sidan hittar du fakta om religionsstudier vid Högskolan Dalarna, och den ämnesmiljö som finns här.

Religion och socialt sammanhangBuddhistisk munk och offrande kvinna

En buddhistisk munk står vid en knäböjande kvinna på en gata någonstans i Thailand. Man kan tänka sig att kvinnan just har lagt en offergåva, till exempel lite mat, i munkens skål, och nu tar emot en välsignelse av honom. Kvinnan har tagit av sig skorna för att markera stundens helighet. Bilden ger anledning att ställa frågor om sådant som religiösa ritualer och upplevelser, om auktoritet och underkastelse, om manligt och kvinnligt i religion.

Religion som en del av kulturen

Moské i Larabanga, GhanaDen världsberömda moskén i den lilla staden Larabanga i Ghana. Moskén byggdes på 1600-talet och har nyligen renoverats. Den ser kanske inte  riktigt ut som vi föreställer oss en moské, men den påminner ändå om den schablonbild av moskén som många av oss bär, med minareter och kupoler. Den ger upphov till frågor som hur förhållandet mellan globala och lokala inflytanden på religion ser ut, och om hur religiösa idéer  och handlingar tar sig uttryck i konst och arkitektur.

Anti-abortdemonstration i USA

Religion och etik

En demonstration mot aborter i USA. På plakatet som kvinnan håller står det "Pray to end abortion". Kan religionen hjälpa oss att bättre förstå vad som är rätt och fel, vad som är ett gott liv och vad som är värdefullt? Eller är det i själva verket så att religion binder människor vid otidsenliga värderingar, seder och bruk? Är religionen alltid god eller kan den leda till skada?

 

 

 

 

 

Vad är egentligen religion?

Bås för tarotläggning

Ett litet bås där en kvinna erbjuder tarotläggning och spådom i tarotkort. Kan en sådan företeelse räknas som religion? Är astrologi och healing också olika former av religion, eller är det något annat? Vad är religion egentligen?

Religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna

På Högskolan Dalarna arbetar vi framför allt utifrån tre discipliner inom det breda religionsvetenskapliga fältet: religionshistoria, religionssociologi och etik. Olika religioner och religiösa traditioner studeras både historiskt och i samtiden, och deras utveckling över tid i samspel med det omgivande samhället diskuteras. Även den enskilda människan står i fokus genom till exempel religiösa beteenden, personliga upplevelser, värderingar och etiska ställningstaganden.

Religionsvetenskap på Högskolan Dalarna har en viss betoning på studiet av religion i samtiden. I kurserna diskuteras bland annat mångkulturalitet och pluralism utifrån minoritets- och majoritetsperspektiv, nutida religiös förändring (new age, andlighet, komplementärterapier), sekularisering, religiösa uttryck i film och andra media samt mänskliga rättigheter. Det är viktigt för oss att kursinnehållet speglar och förankras i den forskning som bedrivs på högskolan, och att studenterna skolas i ett akademiskt tänkande där teori, metod och problematisering ingår som viktiga delar.

Hos oss kan du läsa Religionsvetenskap I-III (motsvarande A­-C) samt även ett magisterprogram eller fristående kurser på avancerad nivå. Religionsvetenskap är en del av lärarutbildningen, men kan också läsas som fristående kurser.  Universitetskanslerämbetet (eller Högskoleverket som myndigheten hette tidigare) genomför med jämna mellanrum utvärderingar av landets alla utbildningar. I båda de två senaste granskningarna, 2008 och 2013, fick vår utbildning högsta betyg i dessa granskningar, och har därmed bedömts vara en av de bästa i landet! Se Högskoleverkets rapport från 2008, och Universitetskanslerämbetets rapport från 2013.

Webbaserad utbildning

På Högskolan Dalarna har vi både kurser på campus och via webben. Den webbaserade utbildningen har under de senaste åren utvecklats och Högskolan Dalarna ligger idag i framkanten både nationellt och internationellt gällande teknisk användning, pedagogiska metoder och didaktisk reflektion. Både föreläsningar, seminarier och kommunikation med läraren sker på våra webbaserade utbildningar idag genom din egen dator hemma. Du behöver alltså aldrig komma till Falun för dina studier om du läser en webbaserad kurs.

Vår forskning

I ämnet religionsvetenskap på Högskolan Dalarna bedrivs olika slags forskning. Under de senaste åren har våra lärare haft flera forskningsprojekt som finansierade av Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Eftersom finansiering till dessa projekt har erhållits i knivskarp konkurrens visar det på vilken kompetens vi har inom ämnet. Den forskning vi bedriver handlar om barn i minoritetsreligioner; djuretik; islams tidiga historia; religion, medier och konstruktion av mening; sumerisk religion och mytologi ur ett genusperspektiv; livsberättelser; och mycket mer. Klicka på länken Personal i menyn till vänster för att läsa mer om våra duktiga lärare och deras forskning.

 

Foton hämtade från Flickr Creative Commons

Buddhistisk munk och kvinna. Foto: Roberto Trm
http://www.flickr.com/photos/massimo_riserbo/7759105898/

Moské i Larabanga. Foto: benketaro
http://www.flickr.com/photos/misskei/5612489056/

Anti-abortdemonstration. Foto: Steve Rhodes
http://www.flickr.com/photos/ari/3229600214/

Tarotläsning. Foto: Naked Faris
http://www.flickr.com/photos/nakedfaris/1889971518/