Samhällskunskap

Samhällskunskapsstudierna vid Högskolan Dalarna syftar till att ge en bred och fördjupad kunskap i ämnet samt didaktisk kompetens. Kurserna i ämnet speglar bland annat följande mer övergripande perspektiv:

  • ideologiska och politiska perspektiv
  • samhällsekonomiska perspektiv
  • skilda individ- och grupperspektiv
  • olika samhällsteoretiska perspektiv

Ämnets ambition är att du i möte med samhällskunskapen, dess lärare och studenter, får uppleva ett kritiskt och pluralistiskt förhållningssätt.